@

SQL Replication Interface

@

SafePath OPC

@

ממשק שכפול מערכת PI

@

ממשק העברת קבצים File streaming

יישומי הפרדת רשתות

הפרדת רשתות מיושם בעזרת מוצרי תוכנה משלימים על גבי תשתית ה-SafePath המנגישים באופן סלקטיבי את המידע המאובטח לצרכנים השונים בארגון ומחוצה לו לפי הצורך.

 

ממשק העברת קבצים File streaming בדוגמה כדלקמן בפרוטוקול FTP

ממשק שכפול מערכת PI – משלב את טכנולוגיות הליבה של חברת OSISoft לאינטגרציה מלאה בין מערכות PI הנמצאות ברשתות מופרדות.

 

SQL Replication Interface –    ממשק שכפול מערכות מידע המבוססות MS SQL המשלב את טכנולוגיות הליבה של כלי מיקרוסופט המקנות יתרונות רבים ביישומו ויציבותו של הממשק.

SafePath OPCממשק שכפול שרתי OPC המשלב מנגנון העברת המידע מהרשת התפעולית לרשת המנהלתית, כך שהממשק מתפקד כ-OPC Server לרשת המנהלתית באופן

למידע נוסף

שירותי אבטחת סייבר

יישומי הפרדת רשתות

הפרדת
רשתות

מענה לדרישות הרגולציה

הגנת סייבר לרשתות 

בואו נדבר

אנחנו פה

 יהדות קנדה 3, אור יהודה

צרו קשר

טלפון: 073-2466222
פקס: 073-2466200
cyber@ludansy.co.il