SOC

SOC

כתוצאה של שינויים רבים ותכופים בכל הנוגע לתחום אבטחת הסייבר: ריבוי אירועי התקפות סייבר, תקנות רגולציה רבות בהתאם לפעילות הארגון,  שינויים ושיפורים בתקנות שמתעדכנות במשך הזמן, מביא ארגונים קטנים כגדולים אשר מתיימרים להגן על נכסיהם ועל המידע באחריותם, לחישוב כיוון המסלול שלהם בנושא זה.

כחלק מהשירות, הארגון מקבל מענה כגון:

  •  ניטור וזיהוי פעילויות סייבר חשודות
  • מתן דו"ח טיפול באירועים ספציפיים
  • דיווח תקופתי בהתאם לדרישות הארגון המסכם את הפעילות
  • שימוש בכלים המובילים והמתקדמים ביותר הנמצאים בשוק אבטחת הסייבר וזאת בכדי להעניק הגנה מיטבית למקבל השירות.

 

 

 

הארגון תיאורטית יכול להקים SOC – Security Operations Center , שבאחריותו לזהות אירועי סייבר ולנטרל אותם בזמן אמת.

לודן סייבר סקיוריטי מבינים שלא תמיד יש את המשאבים הנדרשים לארגונים בניהול מערך הגנת סייבר בארגון עצמו שיכול להתמודד עם האיומים ההולכים וגדלים.

בהתאם לכך, לודן סייבר סקיוריטי הקימו שירות המספק מערך ניהול ניטור ובקרה שמטרתו לנהל עבור הלקוח את מתקפות סייבר על הארגון בכלל והפעילות התפעולית בפרט. השירות כולל מענה מקצועי המאתר ומנהל את האירועים בזמן אמת תוך הפקת דוחות מלאים אודות האירועים עם המלצות למקצה שיפורים והיערכות לקראת הבאות.הידע והניסיון הרב שלנו בתעשייה ובעולמות ה- IT וה- OT, מאפשר ללודן סייבר סקיוריטי, להתמודד עם אירועי אבטחה מתוחכמים ומורכבים בכל אחת מהסביבות.
השירות כולל מענה מקצועי המאתר ומנהל את האירועים בזמן אמת תוך הנפקת דוחות מלאים אודות האירועים וכל זאת גם עם המלצות למקצה שיפורים והיערכות לקראת הבאות.הידע והניסיון הרב שלנו בתעשייה ובעולמות ה- IT וה- OT, מאפשר לנו להתמודד עם אירועי אבטחה מתוחכמים ומורכבים בכל אחת מהסביבות הללו.

 

 

 

כתוצאה של שינויים רבים ותכופים בכל הנוגע לתחום אבטחת הסייבר: ריבוי אירועי התקפות סייבר, תקנות רגולציה רבות בהתאם לפעילות הארגון,  שינויים ושיפורים בתקנות שמתעדכנות במשך הזמן, מביא ארגונים קטנים כגדולים אשר מתיימרים להגן על נכסיהם ועל המידע באחריותם, לחישוב כיוון המסלול שלהם בנושא זה.

כחלק מהשירות, הארגון מקבל מענה כגון:

  •  ניטור וזיהוי פעילויות סייבר חשודות
  • מתן דו"ח טיפול באירועים ספציפיים
  • דיווח תקופתי בהתאם לדרישות הארגון המסכם את הפעילות
  • שימוש בכלים המובילים והמתקדמים ביותר הנמצאים בשוק אבטחת הסייבר וזאת בכדי להעניק הגנה מיטבית למקבל השירות.

הארגון תיאורטית יכול להקים SOC – Security Operations Center , שבאחריותו לזהות אירועי סייבר ולנטרל אותם בזמן אמת.

לודן סייבר סקיוריטי מבינים שלא תמיד יש את המשאבים הנדרשים לארגונים בניהול מערך הגנת סייבר בארגון עצמו שיכול להתמודד עם האיומים ההולכים וגדלים.

בהתאם לכך, לודן סייבר סקיוריטי הקימו שירות המספק מערך ניהול ניטור ובקרה שמטרתו לנהל עבור הלקוח את מתקפות סייבר על הארגון בכלל והפעילות התפעולית בפרט. השירות כולל מענה מקצועי המאתר ומנהל את האירועים בזמן אמת תוך הפקת דוחות מלאים אודות האירועים עם המלצות למקצה שיפורים והיערכות לקראת הבאות.הידע והניסיון הרב שלנו בתעשייה ובעולמות ה- IT וה- OT, מאפשר ללודן סייבר סקיוריטי, להתמודד עם אירועי אבטחה מתוחכמים ומורכבים בכל אחת מהסביבות.
השירות כולל מענה מקצועי המאתר ומנהל את האירועים בזמן אמת תוך הנפקת דוחות מלאים אודות האירועים וכל זאת גם עם המלצות למקצה שיפורים והיערכות לקראת הבאות.הידע והניסיון הרב שלנו בתעשייה ובעולמות ה- IT וה- OT, מאפשר לנו להתמודד עם אירועי אבטחה מתוחכמים ומורכבים בכל אחת מהסביבות הללו.

 

 

 

למידע נוסף

שירותי אבטחת סייבר

יישומי הפרדת רשתות

הפרדת
רשתות

מענה לדרישות הרגולציה

הגנת סייבר לרשתות

בואו נדבר

אנחנו פה

 יהדות קנדה 3, אור יהודה

צרו קשר

טלפון: 073-2466222
פקס: 073-2466200
cyber@ludansy.co.il