IDS

IDS

IDS – Intrusion Detection System
כיום מערכות בקרה תעשייתיות הופכות לרשתות גדולות שניתן לגשת אליהן מרחוק, וכך הופכות אותן לפגיעות יותר ויותר לפריצות אבטחה מתוחכמות.

יתר על כן, הוא מגלה מערכות לא מורשות חדשות ברשת. הוא מגלה את הווריאציות / בדיקות המבוססות על חתימות הבאות:

 • OS fingerprinting – טביעת אצבעות מערכת הפעלה
 • Stealth port scans – סריקת פרצות בפורטים
 • Automatic signature updates – עדכון חתימות אוטומטי
 • Detects Modbus TCP, DNP3, ICCP and other  SCADA / control system signatures – זיהוי חתימות של פרוטוקולי הבקרה הקיימים כגון: Modbus TCP, DNP3, ICCP
 • Has the ability to detect usage of default passwords and commands of interest (reset,  shutdown, etc.) – איתור שימוש בסיסמאות ברירת מחדל ופקודות קריטיות כגון: איפוס, כיבוי וכו'
 • ה- HIDS שלנו עוקב אחר אירועי ביצועים ואבטחה במערכת המארחת. הוא יודע את קו הפעילות הרגילה של המערכת שלך והתראות על חריגות. בנוסף, היא מאפשרת שימוש ברשימה לבנה של יישומים.

המטרה העיקרית של מערכת גילוי הפריצות היא לזהות גורמים המנסים להפר את הרשת התעשייתית.

מערכות גילוי חדירות סטנדרטיות כוללות: מבוסס רשת (NIDS) ו- Host Based (HIDS). ה- NIDS שלנו מאפשר לבצע התקנת מערכות מבלי להשפיע על סביבת הבקרה.

המכשיר פאסיבי ועוקב אחר כל התעבורה בקטעים מנוטרים.

הוא מבצע ניתוח תנועה בזמן אמת ורישום מנות, ניתוח פרוטוקולים והתאמת תוכן עבור פקודות יישומים אסורות וססמאות ברירת מחדל.

IDS – Intrusion Detection System
כיום מערכות בקרה תעשייתיות הופכות לרשתות גדולות שניתן לגשת אליהן מרחוק, וכך הופכות אותן לפגיעות יותר ויותר לפריצות אבטחה מתוחכמות.

יתר על כן, הוא מגלה מערכות לא מורשות חדשות ברשת. הוא מגלה את הווריאציות / בדיקות המבוססות על חתימות הבאות:

 • OS fingerprinting – טביעת אצבעות מערכת הפעלה
 • Stealth port scans – סריקת פרצות בפורטים
 • Automatic signature updates – עדכון חתימות אוטומטי
 • Detects Modbus TCP, DNP3, ICCP and other  SCADA / control system signatures – זיהוי חתימות של פרוטוקולי הבקרה הקיימים כגון: Modbus TCP, DNP3, ICCP
 • Has the ability to detect usage of default passwords and commands of interest (reset,  shutdown, etc.) – איתור שימוש בסיסמאות ברירת מחדל ופקודות קריטיות כגון: איפוס, כיבוי וכו'
 • ה- HIDS שלנו עוקב אחר אירועי ביצועים ואבטחה במערכת המארחת. הוא יודע את קו הפעילות הרגילה של המערכת שלך והתראות על חריגות. בנוסף, היא מאפשרת שימוש ברשימה לבנה של יישומים.

המטרה העיקרית של מערכת גילוי הפריצות היא לזהות גורמים המנסים להפר את הרשת התעשייתית.

מערכות גילוי חדירות סטנדרטיות כוללות: מבוסס רשת (NIDS) ו- Host Based (HIDS). ה- NIDS שלנו מאפשר לבצע התקנת מערכות מבלי להשפיע על סביבת הבקרה.

המכשיר פאסיבי ועוקב אחר כל התעבורה בקטעים מנוטרים.

הוא מבצע ניתוח תנועה בזמן אמת ורישום מנות, ניתוח פרוטוקולים והתאמת תוכן עבור פקודות יישומים אסורות וססמאות ברירת מחדל.

למידע נוסף

שירותי אבטחת סייבר

יישומי הפרדת רשתות

הפרדת
רשתות

מענה לדרישות הרגולציה

הגנת סייבר לרשתות

בואו נדבר

אנחנו פה

 יהדות קנדה 3, אור יהודה

צרו קשר

טלפון: 073-2466222
פקס: 073-2466200
cyber@ludansy.co.il