FIREWALL

FIREWALL

ה-Firewall הוא אלמנט, המאופיין ביכולות של ניטור וחסימת התקשרויות בלתי רצויות לרשת התקשורת או מחשב יחיד.

מאפיינים למוצרים אלה:

 • סגמנטציה של OT
 • אכיפת תעבורת רשת עם מידע של ICS/SCADA
 • מניעת איומי SCADA
 • עמידות בסביבת עבודה קשה (השראה חשמלית, קרינה וכדומה)
 • תאימות לרוב הסטנדרטים התעשייתיים המחמירים עבור מכשירי תקשורת וציוד אלקטרוני

 אלמנט זה מהווה לרוב נדבך חשוב במערך אבטחת רשתות מחשבים בשילוב מערכות אנטי וירוס ומוצרי אבטחה נוספים. מערכות אלו עשויות להיות מיושמות כתוכנת מחשב או כחומרה ייעודית.

חברת לודן-טק מספקת כחלק מפתרונות אבטחת המידע, גם Firewall בהתאם לצרכי הארכיטקטורה של רשת התקשורת מהיצרנים המובילים בשוק באותה תקופה.

חלק מהיצרנים המובילים בתחום ה-Firewall, הרחיבו ויצאו עם מוצרים ספציפיים לסביבה תעשייתית מכוונים לצרכים של רשת ה-OT. 

  ה-Firewall הוא אלמנט, המאופיין ביכולות של ניטור וחסימת התקשרויות בלתי רצויות לרשת התקשורת או מחשב יחיד.

  מאפיינים למוצרים אלה:

  • סגמנטציה של OT
  • אכיפת תעבורת רשת עם מידע של ICS/SCADA
  • מניעת איומי SCADA
  • עמידות בסביבת עבודה קשה (השראה חשמלית, קרינה וכדומה)
  • תאימות לרוב הסטנדרטים התעשייתיים המחמירים עבור מכשירי תקשורת וציוד אלקטרוני

   אלמנט זה מהווה לרוב נדבך חשוב במערך אבטחת רשתות מחשבים בשילוב מערכות אנטי וירוס ומוצרי אבטחה נוספים. מערכות אלו עשויות להיות מיושמות כתוכנת מחשב או כחומרה ייעודית.

  חברת לודן-טק מספקת כחלק מפתרונות אבטחת המידע, גם Firewall בהתאם לצרכי הארכיטקטורה של רשת התקשורת מהיצרנים המובילים בשוק באותה תקופה.

  חלק מהיצרנים המובילים בתחום ה-Firewall, הרחיבו ויצאו עם מוצרים ספציפיים לסביבה תעשייתית מכוונים לצרכים של רשת ה-OT. 

   למידע נוסף

   שירותי אבטחת סייבר

   יישומי הפרדת רשתות

   הפרדת
   רשתות

   מענה לדרישות הרגולציה

   הגנת סייבר לרשתות

   בואו נדבר

   אנחנו פה

    יהדות קנדה 3, אור יהודה

   צרו קשר

   טלפון: 073-2466222
   פקס: 073-2466200
   cyber@ludansy.co.il