SafeSwitch

SafeSwitch

מוצר שנועד לעקוף את הפרדת הרשתות לזמן מוגדר כאשר ישנה דרישה לגישה מרחוק לרשת התפעולית.

SafeSwitch
 רק כאשר המערכת נמצאת במצב “Enable” ניתן לקבוע את זמן הגישה לרשת התפעולית (עקיפת חד הכיווניות) והפעלת המעקף למשך זמן זה. בתום הזמן המוגדר, המערכת תחזור למצב ברירת המחדל, מעבר חד כיווני מהרשת התפעולית לרשת החיצונית בלבד.

מוצר שנועד לעקוף את הפרדת הרשתות לזמן מוגדר כאשר ישנה דרישה לגישה מרחוק לרשת התפעולית.

SafeSwitch
 רק כאשר המערכת נמצאת במצב “Enable” ניתן לקבוע את זמן הגישה לרשת התפעולית (עקיפת חד הכיווניות) והפעלת המעקף למשך זמן זה. בתום הזמן המוגדר, המערכת תחזור למצב ברירת המחדל, מעבר חד כיווני מהרשת התפעולית לרשת החיצונית בלבד.

למידע נוסף

שירותי אבטחת סייבר

יישומי הפרדת רשתות

הפרדת
רשתות

מענה לדרישות הרגולציה

הגנת סייבר לרשתות

בואו נדבר

אנחנו פה

 יהדות קנדה 3, אור יהודה

צרו קשר

טלפון: 073-2466222
פקס: 073-2466200
cyber@ludansy.co.il